Agendas and New Algorithms of Policies in the South Caucasus - 2023: Germany

See the video and the text of the interview HERE.

Stefan Meister, Head of the Center for Order and Governance in Eastern Europe, Russia and Central Asia, German Council on Foreign Relations

F

©2001-2024
"Ռեգիոն" հետազոտական կենտրոն

    +37410 563363
    [email protected]
    Բուզանդի 1/3, հարկ 8, Երևան

Կայքի նոր տարբերակը ստեղծվել է «Եվրոպական հիմնադրամ հանուն ժողովրդավարության» (EED) կազմակերպության աջակցությամբ։