About us

Region Research Center was founded in 2001 and until November 2008 it functioned as one of the autonomous links of the Investigative Journalists of Armenia NGO. Since November 2008 the Center has been functioning as a separate legal entity – an NGO.

Region Research Center:

  • studies the issues concerning cooperation, security and integration of the South Caucasian countries. The analytical articles by Region Research Center are periodically published in Armenian and foreign press;
  • conducts media and sociological researches
  • cooperates with research organizations, mass media and Non Governmetal Organizations of Georgia, Azerbaijan, Russia and other countries;
  • initiates discussions of socially important issues concerned with the South Caucasian countries;
  • supports wide information exchange between the media and experts from the South Caucasus, creation of a common informational field and effective collaboration in the region.

 

F

©2001-2024
"Ռեգիոն" հետազոտական կենտրոն

    +37410 563363
    [email protected]
    Բուզանդի 1/3, հարկ 8, Երևան

Կայքի նոր տարբերակը ստեղծվել է «Եվրոպական հիմնադրամ հանուն ժողովրդավարության» (EED) կազմակերպության աջակցությամբ։